açık yaka beyaz şal anlatımı

Spread the love


İp: 150 gr
Şiş: 6 numara
Tığ:1 numara
Şala 96 ilmekle başlayın. 8 ilmek
haraşo örün. 1 dolayın, 3 ilmek düz örün.1 dolayın, 8 ilmek haraşo
örerek ajur bölümünde anlatıldığı
gibi devam edin. Bütün ilmeklerin
sayısı 334 ilmek olunca ilmekleri
kapatın.
AJUR: 19 İLMEK ÜZERİNDE
1. Sıra: 8 ilmek haraşo örün. 1 dolayın, 3 ilmek düz örün.
1 dolayın, 8 ilmek haraşo örün. Arka sıraları ters örün.
2. Sıra: 8 ilmek haraşo, 1 düz örün, 1 dolayın. 3 ilmeği toplayın, 1 dolayın, 1 ilmek düz, 8 ilmek haraşo örün.
3. Sıra: 8 ilmek haraşo örün, 1 dolayın, 5 ilmek düz örün,
1 dolayın, 8 ilmek haraşo örün.
4. Sıra: 8 ilmek haraşo, 1 düz örün. 1 dolayın, 2 ilmeği toplayın, 1 düz örün. 2 ilmeği toplayın,
1 dolayın, 1 düz, 8 ilmek haraşo örün.
5. Sıra: 8 ilmek haraşo, 2 düz örün, 1 dolayın, 3 ilmeği toplayın. 1 dolayın, 2 düz, 8 ilmek haraşo örün.
6. Sıra: 8 ilmek haraşo, 1 dolayın 7 ilmek düz örün, 1 dolayın, 8 ilmel haraşo örün.
7. Sıra: 8 ilmek haraşo, 1 ilmek düz örün. 1 dolayın, 2 ilmeği toplayın, 3 ilmek düz örün, 2 ilmeğ toplayın, 1 dolayın, 1 düz, 8 ilmek haraşo örün.
8. Sıra: 8 ilmek haraşo, 2 ilmek düz örün. 1 dolayın, 2 ilmeği toplayın. 1 düz örün. 2 ilmeği toplayın, 1 dolayın, 2 düz,
4 ilmek haraşo örün.
9. Sıra: 8 ilmek düz örün, 1 dolayın, 9 ilmek düz örün.
1 dolayın, 8 ilmek haraşo örün.
10. Sıra: 8 haraşo, 1 düz örün. 1 dolayın, 2 ilmeği toplayın.
5 ilmek düz örün. 2 ilmeği toplayın 1 dolayın, 1 düz, 8 ilmek haraşo örün.
Bu şekilde 8′er ilmeğin aralarında ajur ilmeklerini artırarak devam edin. Ajur ilmekleri arlarında ajur ilmelikierini artırarak devam edin. Ajur ilmekleri 33 ilmek olunca tüm ilmekleri (334 ilmek) kapatın. Etek ucuna tığla 8 cm başladığınız boyun kısmına 16 cm örümcek örüp şalı bitirin.