dantel file perde

Spread the love
Dantel file perde
769 kare: 72 7 sıra /89 x 57,6 cm.
Malzeme: Her biri 50 gr’lık 4 yumak beyaz yirmi numara dantel ipliği (50 gr / 380 m), 1,25 numara bir tığ.
Örnek denemesi: 1 9 file karesi: 21 sıra = 10 x 10 cm.
örgü Perde
File yapımı: Zincir çekimini  ayrı bir yumakla yapın. 1. sırada zincirin 1. ilmeğine ipi yeniden bağlayın. Örnek şemasına göre çalışın, her sıranın 1. tırabzanının yerine 3 zincir çekin. File kareler için = sürekli olarak 2 zincir, 3. zincir ilmeğine batarak 1 tırabzan yapın, 2. sıradan itibaren bir önceki sıranın tırabzanına batarak yapın. Uzun kareler için -1 tırabzan, 5 zincir, 1 tırabzan ile bir önceki sıranın iki karesinin üzerini geçin.Bir file kareyle ayrılmış basit hasır sandalye zeminini yaparken = çiftli kavis için 3 zincir, 1 sık iğne. 3 zincir yapın ve sık iğneyi ayağın orta zincirine batarak 8 ya da tam altına gelen zincir ayağa boş batarak çekin. Çiftli kavislerin arasına 1 tırabzan, 2 zincir (= file kare) ve 1 tırabzan yapın, izleyen sırada her tırabzana batıp, 1 tırabzan yapın, çiftli kavisleri aralarına 5 zincir çekerek ayırın. Şekil a1 şematik görünümü, şekil a2 örnek şemasını göstermektedir. Gri alan ende (3 kare), yükseklikte (2 kare) büyüklükte olan bir motifin sınırlarını belirtmektedir.
Eksiltme: Sıra başında bir kapama zinciriyle geçin, şekil b, sıra sonunda örnek şemasında belirtildiği şekilde sırayı erken bitirin.
Yapılması: Perdeye örnek şemasına göre a okundan başlayın. 169 kare için 508 zincir + kenar tırabzan yerine 3 zincir çekin, 1. tırabzanı tığdan itibaren 9. ilmeğe batarak çekin. Örnek şemasına göre a ve b okları arasını çalışın, sonra b ve c okları arasındaki motifi 3 kez tekrarlayın, c okundan sonra bitirin. Örnek semasındaki gri alanlar = 1 file karesiyle ayrılmış basit hasır sandalye zeminini göstermektedir, şekil a1 ve a2. Dilimleri işin ters yönünde işleyin, daima d okundan yeniden başlayın, örnek şemasına göre iki yönlü eksiltmeleri yapın ve her dilimi ayrı ayrı tamamlayın. Perdeyi tam dörtgen olacak şekilde dik gerin, nemlendirin, kurutun.