DOĞAL KARIŞIMLA VARİS DERDİNE SON

  • Post author:
  • Post comments:0 Yorum

Doğal karışımla varis derdine son!Varisler vücudun ve özellikle bacakların toplardamar sisteminin iyi çalışmaması sonucu ortaya çıkar ve bacaktaki toplardamarlar hem derinden hem yüzeyden geçerler işte bu yüzeyden geçen toplardamarların görünür hale gelmesi ile mavi-mor renginde  damarları oluşur

 doğal karışımla varis derdine son

(daha&helliip;)

Okumaya devam edinDOĞAL KARIŞIMLA VARİS DERDİNE SON