işkembe örgülü kazak anlatımı

Spread the love

https://i0.wp.com/www.orgumodelleri.org/wp-content/uploads/2010/10/kazak12.jpg?w=1200
MALZEME: Süper Saf Yün
RENK NO:185(9yumak) ŞİŞ NO: 4,5
ÖRGÜ ŞEKLİ: ters örgü, düz örgü, işkembe modeli, 2+2 lastik örgü
Yapılışı:ARKA:110 ilmek başlanarak 3 cm 2+2 lastik örülür. 4 sıra ters örgü ö-rülerek arka sıraaa lastik örgünün bitiminden 1 ilmek alınıp şişteki 1 ilmekle beraber örülüp kesme işlemi yapılır. Sıranın bitiminde A aiyagramındaki model uygulanır. 13 cm örülerek 20 ilmeğe C diyagramınddki model uygulanır, 4 ilmek düz örülüp 11 ilmeğe işkembe modeli uygulanırken her sırada her iki taraftan l’er ilmek kaydırılarak piramit şekli verilir, 5 ilmek düz, 1 ilmek ters örülürken her sırada ters örülen 1 ilmek 6 kere l’er ilmek sağa kaydırılır, 29 ilmek düz örülüp kalan 39 ilmeğe B diyagramındaki model uygulanır. Beaen boyu 29 cm örülerek C diyagramınddki modelin uygulandığı 20 ilmeğe işkembe modeli uygulanır. Beden boyu 42 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 4+1+1+1+1+1+1 ilmek kesilip kalan 90 ilmekle örgüye devam edilir. Beden boyu 57 cm örülerek omuzlardaki 29′ar ilmek bir defdda kesilir. Kesilen ilmeklerin yaka tara-fınddn her sırada 2 kere l’er ilmek eksiltilerek kdlan 27 ilmekle örgüye devdim edilir. Beden boyu 59 cm örülerek koldn 27 ilmek bir defadd kesilerek bitirilir.
İŞKEMBE MODELİ:
1. sıra: Kenar ilmeği örmeden alınıp 1 ilmek ters, l ilmek örmeden alınır, 1 ilmek dolanır… şeklinde sıra tamamlanır
2.sıra: Kenar ilmeği örmeden alınıp 1 ilmek ters, dolanan 1 ilmek örmeden sağ şişe aktarılır, yanındaki 1 ilmek ters, 1 ilmek ters, dolanan l ilmek örmeden sdğ şişe aktarılır, yanındaki 1 ilmek ters, 1 ilmek ters … şeklinde sıra tamamlanır.
3.sıra:Kenar ilmeği örmeden alınıp dolama yapılmış bir arada duran 2 ilmek Pirlikte örülür, tek ilmek örmeden sağ şişe aktarılır, ] ilmek dolanır… şeklinde sıra tgamamlanır. 4.sıra: 2 Sıraddn itibaren tekrarlanarak devam edilir.
ÖN:110 ilmek bdşlandrak 3 cm 2+2 lastik örülür. Arka parçada uygulanan diydgram modelleri ve ilmek dizilişleri aynı şekilde uygulanır. Beden boyu 42 cm örülerek kol evi için ner iki taraftan 4+1+1+1+1+1+1 ilmek kesilip kalan 90 ilmekle örgüye devam edilir. Beden boyu 57 cm örülerek omuzlarddki 29′dr ilmek bir defada kesilir. Kesilen ilmeklerin yaka tarafından her sırada 2 kere l’er ilmek eksiltilerek kalan 27 ilmekle örgüye devdm edilir. Beden boyu 59 cm örülerek kalan 27 ilmek bir defadd kesilerek bitirilir.
KOL:50 ilmek başlanarak 3 cm 2+2 lastik örülür. 4 sıra ters örülerek arka ve ön parçalarda uyguldnan lastik bitiminden 1 ilmekle şişteki l’er ilmeğin kesme işlemi tekrarlanır. 4 cm artış yapılmadan örülerek her 6 cm de bir her iki tdraftdn 18 kere l’er ilmek artırılıp 86 ilmeğe ulaşılır 23 cm haraşo, 7 cm düz örgü, 16 cm haraşo örülerek kol boyu 47 cm’e tamamlanır. Kol evi için her iki taraftan 4′er ilmek kesilip her 2 sıradd bir her iki taraftan l’er ilmek eksiltmeye devam edilir. Kdlan 30 ilmek 11 cm haraşo örülür, kol boyu 75 cm örülerek bütün ilmekler bir defoda kesilip bitirilir. Diğer kol dd aynı şekilde örülür.Yaka etrafından 98 ilmek toplanarak 4 sıra düz örgü örülür. Yine diğer parçalarda uygulandığı gibi başlangıç sırasınddn l’er ilmekle şişteki l’er ilmek beraber örülerek ay nı işlem tekrarlanır. 10 cm 2+2 lastik örülüp bitirilir.
Not: Örneklerde kullanılan renk numaraları nakoya aittir.Siz dilerseniz başka bir markanın istediğiniz renklerini kullanabilirsiniz.