İşlemeli Bayan Kazağı anlatımı

Spread the love

https://i0.wp.com/www.orgumodelleri.org/wp-content/uploads/2010/11/bayan-kaza%C4%9F%C4%B1.jpg?w=1200
MALZEME: Süper Saf Yün
RENK NO : 219 (3 yumak), 263, 569, 268 (l’er
yumak)
ŞİŞ NO: 4
ÖRGÜ ŞEKLİ: Düz örgü, haraşo örgü
AKSESUAR: iğne ile işlemeler
Yapılışı:ARKA.263 renk no.lu iplikle 96 ilmek başlanarak 263-219-569-219
renk sıralamasıyla l’er diş haraşo örülüp düz örgüye geçilir.1 no.lu diyagramdaki model uygulanır. Toplam 9 cm örülerek tekrar 219-569-268-221-263-219-569 renk no.lu ipliklerle l’er diş hdraşo örülür. 2 no.lu diyagramdaki model uygulanır. Beden Poyu 3 7 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 2′şer ilmek artış yapılarak 100 ilmekle örgüye devam edilir. Beden Poyu 50 cm örülerek arka yaka kesimi için ilmekler ortalanıp ortadaki 30 ilmek Pir defadd kesilir. Kesilen ilmeklerin her iki tarafından 2+2+1 ilmek eksiltilir. Omuzlarda kalan 30′ar ilmek 3 aşdmddd kesilerek Pitirilir.
ÖN:263 renk no.lu iplikle 102 ilmek Paslanarak 263-219-569-219 renk sıralamasıyla l’er diş hdraşo örülüp düz örgüye geçilir. 1 no.lu diyagramdaki model uygulanır. Toplam 9 cm örülerek tekrar 219-569-268-221-263-219-569 renk no.lu ipliklerle l’er diş haraşo örülür. Bir taraftaki 26 ilmek Pekletilirken diğer 76 ilmeğe 2 no.lu aiyagramâaki model uygulanır.Kol evi tarafındaki ilmeklerde eksiltme işlemi yapılmadan örülürken diğer taraftdki ilmekler her sırada 23 kere l’er ilmek kesilip kalan 53 ilmekle örgüye devam edilir. Beden Poyu 37 cm örülerek kol evi için her iki taraftdn 2′şer ilmek artış yapılarak 57 ilmekle örgüye devam edilir. Beden Poyu 42 cm örülerek yaka kesimi için yaka tarafından 5+4+3+2+3+2+1+1+1+1 ilmek eksiltilerek kalan 30 ilmekle örgüye devdm edilir. Beden Poyu 50 cm örülerek omuzda kalan 30 ilmek 3 aşamada kesilip Pitirilir. Bekletilen 26 ilmeğin tek tarafından 74 ilmek artırılır. Toplam 100 ilmekle 569-219 renk no.lu ipliklerle Ter diş, 268 renk no.lu iplikle 2 diş, 219-569 renk no.lu ipliklerle Ter diş haraşo örülüp düz örgüye geçilir. Dohd önce öekletilen 26 ilmek yine Pekletilirken 74 ilmek 1 cm örülüp daha sonra her sırada Pekleti-len ilmeklerden Ter ilmek diğer tarafın Ter ilmeği ile beraPer örülerek 7 cm’e tamamlanır. Aynı zamandd 6 sıra örüldükten sonra ydkd tdrafından her sırada 9 kere Ter ilmek artış yapılıp başlangıçtan 10.5 cm sonra kol evi tarafından 70 ilmek 219-569 renk no.lu ipliklerle Ter diş haraşo, 268 renk no.lu iplikle 10 ilmek düz örgü, 60 ilmek 1 diş haraşo örülür. 268 renk no.lu ipliğe geçilerek 4 sıra düz örgü örülüp 14 ilmek kesilir. Sonraki sırada 56 ilmek 268-569 renk no.lu ipliklerle l’er diş haraşo örülürken ner sırada l’er ilmek eksiltilerek 83 ilmeğe u-laşılır. Düz örgüye geçilerek her sıradd 9 kere 3′er ilmek kesilip 56 ilmeğe ulaşılır. Daha sonra 4+4+3+3+2+1 ilmek kesilerek kalan 39 İlmek toplam 19 cm örülüp 219-569-263 renk no.lu ipliklerle l’er diş haraşo örülerek bir defada kesilip bitirilir.
KOL BORDÜRLERİ;Kol etrafından 70 ilmek toplanarak 219-569-268 renk no.lu ipliklerle l’er diş haraşo örülüp bitirilir.
YAKA:Yaka etrafınddn 94 ilmektoplanorak 268-221-268 renk no.lu ipliklerle l’er diş, 219 renk no.lu iplikle 3 diş, 268 renk no.lu iplikle 1 diş haraşo örülür. Her iki taraftan her sırada 6 kere l’er ilmek kesilerek toplam 3,5 cm örülüp bitirilir.
Not: Örneklerde kullanılan renk numaraları nakoya aittir.Siz dilerseniz başka bir markanın istediğiniz renklerini kullanabilirsiniz.