kolsuz yazlık bluz anlatımı

Spread the love

kolsuz yazlık bluz anlatımı
kolsuz yazlık bluz anlatımıbeden: 40
melzemeler:
-350gr. beyaz merserize
-2 no’lu tığ şiş
-yün iğnesi
-4 no’lu şişler
kullanılan örgüler:
şişler ile: yuvarlak lastik (başlangıç ve kapama için) 1/1 lastik. tığ ile: zincir kaydırma basit birit yuvarlak fantezi ilmek (her motif 8 ilmek üzerinden). iğne ile:yuvarlak lastiğin kapatılması.


not: 2 no’lu tığ ve fantezi örgü ile çalışılan 10×10 cm’lik bir kare 35 ilmak ve 16 sıraya eşittir.
yapılışı: arka ve ön: Arka bordür için 4 no’lu şişler ve ipliği çift katlı kullanarak 128 ilmak atalım ve 4 sıra yuvarlak lastik 32 sıra 1/1 lastik (9.5 cm.) örelim. İlmaklerimizi kapatalım. Ön içinde aynı şekilde ikinci bir bordür hazırlayalım. İki bordürü kenarlarda birleştirelim ve tek katlı iplik ve tığ ile dairesel şekilde fantezi örgümüze başlayalım. 1. sırada 128 kare 2. sırada 32 motif elde edelim. 29 cm. (46 sıra-dönüm) sonra fantazi örgünün 2. sırasını tamamladıktan sonra önün 16 motifini değişik renkli bir iplik ile işaretleyelim.

Arka için de aynı işlemi yapalım (her motif 10 ilmiğe eşittir; 160 ilmek). Arka yaka için orta 130 ilmeği 13 motifi örmeyelim ve gidiş/geliş şeklinde 130 ilmeğin kenarındaki ilmakleri çalışalım. *Her sırada ve her 2 sırada 5 ilmek*; *dan* tekrar 3 defa ( 9 sıra 30 ilmak) ve 30 defa her sırada 1 ilmek (toplam 25 motif) eksiltelim. Aynı zamanda 19 cm. (30 sıra) arka yaka başlangıcından sonra ön yaka için orta 50 ilmeği örmeyelim (5 motif) iki kenarı ayrı ayrı bitirelim. 1 sıra eksiltme yapmadan örelim ve bu ilmeğin kenarından 10 defa her sırada 1 ilmek (7 motif toplam) eksiltelim. 7 cm. (12 sıra) ön yaka başlangıcından sonra bütün ilmeklerin eksilmiş olması gerekmektedir.

hazırlanışı:4 no’lu şişler ve çift katlı iplik ile arka yakadan 346 ilmek toplayalım ve 8 sıra 1/1 lastik her dış kenardan her 2 sırada 1 ilmek arttıralım. 3 sıra daha yuvarlak lastik örüp ilmeklerimizi iğne ile kapatalım. 4 no’lu şişler ve çift katlı iplik ile ön yaka etrafından ve arka bordürün kenarlerından 116 ilmek toplayalım ve yanlara 90 ilmek daha ekleyelim (=296 ilmek). Şimdi ilk ve son 90 ilmeği yuvarlak lastik 116 ilmeği 1/1 lastik örelim. 4 sıra sonra bütün ilmekleri 6 sıra 1/1 lastik 3 sıra daha yuvarlak lastik örüp iğne ile ilmeklerimizi kapatalım. Arkada askıları çaprazlayarak yerlerine dikelim ve aralarında 16 cm. bırakalım.